2 กรอกใบสมัคร
และคลิปวิดีโอการเต้น
3 ร่วมโหวตทีม
ที่ชื่นชอบ
4 โหวตได้ทุุกวัน
ภายใน 30 วัน